VERZENDING & RETOURNEREN

VERZENDINGEN
Onze producten worden verzonden via DHL. Verzendingen binnen Nederland, België, Luxemburg en Duitsland zijn over het algemeen na 10 tot 15 werkdagen binnen. Dit omdat jouw Salvoir Hairextensions per order worden gemaakt. Zodra je bestelling verzonden is ontvang je automatisch een E-mail met daarin de verzendbevestiging en een track&trace code, waarmee je kunt zien waar jouw pakketje is. 

RETOURNEREN
Omdat het logisch is dat niemand door een ander gedragen product(en) wil kopen/dragen, hanteren wij een aantal retour voorwaarden met betrekking tot het retourneren van onze producten. Wij bekijken daarom persoonlijk en per geval of we de retour wel of niet accepteren. Wij verzoeken al onze klanten om de onderstaande retour voorwaarden goed door te nemen voordat de bestelling retour gestuurd wordt, dit om teleurstellingen te voorkomen.

HERROEPINGSRECHT EN RETOURBELEID
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst  te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels een e-mail/formulier bij het retour pakket. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht en het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Als je besluit je product te retourneren, let dan op de volgende dingen:

  • Zit alles in de originele verpakking?
  • Je hebt het product niet gedragen 
  • Het artikel dient namelijk in originele staat en goed verpakt teruggezonden te worden.

Producten kunnen worden geretourneerd naar het volgende adres:

Alexandrinalaan 32
7272 NN Borculo NL

KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor haar/zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

KOSTEN IN GEVAL VAN RETOURZENDING
Indien de consument zijn bestelling wil ruilen voor een ander product, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Retourzendingen worden binnen 3 werkdag na ontvangst in behandeling genomen.